logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบแจ้งรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรับมอบ-ส่งมอบ ทบ.10
  30 มีนาคม 2564
 • แบบสำรวจรายการอาคาร - สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร - สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ
  18 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร