logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  16 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  6 กรกฎาคม 2564