logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวน ชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อัลบั้มภาพ

4 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ
  30 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • งบทดลองเดือน กันยายน 2563 งวดที่ 12
  12 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง