logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร พร้อมจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แล้วพร้อมกัน ในทีม คาวบอย นะครับ

อัลบั้มภาพ

16 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพั...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  13 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ขอเลื่อน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ...
  20 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง