logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อให้ผู้เช่าอาคารราชพัสดุได้ทราบและให้ความสำคัญในการประกันความเสี่ยงอัคคีภัยของทรัพย์สินในความครอบครองของตนเอง

ซึ่งตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุผู้เช่าจะต้องทำประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การทำประกันอัคคีภัยจะช่วยในการคุ้มครอง

และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองในกรมธรรม์

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ตำบลสวนดอกไม้  อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โทร. 036-391471 หรือ 081-0683825

ID LINE : 0810683825

E-mail : rtsrb@treasury.go.th

อัลบั้มภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  25 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • ประกาศ ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง