logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
E77670A9X113075_02072022_142358_009442.pdf 1 MB 17
8 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว...
  11 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์...
  25 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อ...
  28 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง