logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และดำเนินโครงการ

"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ทางระบบ วิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings

พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผักปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แบบ New Normal โดยเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ Zoom และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้สนใจสั่งซื้ออีกทางหนึ่งด้วย

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  13 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ขอเลื่อน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ...
  20 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  16 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง