logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และดำเนินโครงการ

"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ทางระบบ วิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings

พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผักปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แบบ New Normal โดยเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ Zoom และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้สนใจสั่งซื้ออีกทางหนึ่งด้วย

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว...
  11 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์...
  25 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี เรื่...
  8 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง