logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือสำหรับประชาชนกรมธนารัก์.pdf 2 MB 3
8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตามโครงการเพิ...
  14 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  25 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • ประกาศ ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง