logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
19491106 (1).pdf 2 MB 13
25 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตามโครงการเพิ...
  14 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศ ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง