logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งบทดลองเดือน กันยายน 2566 และรายละเอียดประกอบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ก.ย.66.pdf 8 MB 23
24 ตุลาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตามโครงการเพิ...
  14 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  25 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง