logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (Covid-19)

มาตรการสำนัก

8 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  3 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  4 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง