logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (Covid-19)

มาตรการสำนัก

8 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6 วันที...
  16 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5 วันที...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • หนังสือประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (แจ้งส่วนราชการในท้องถิ่น...
  8 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง