logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศ ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ประกาศ

ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน

ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : หากเกินกว่า 3,000 บา จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสาขาในการให้บริการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งกรมธนารักษ์ได้จัดทำ MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน

เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป หากพบปัญหาสามารถติดต่อกองบริหารเงินตราได้ที่ 02-5657969

อัลบั้มภาพ

24 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ตามโครงการเพิ...
  14 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
  25 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง