logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ดำเนินการ ชุมชน OTOP Village Life แปลงฯสบ.645 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวน ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ในเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.645 ศูนย์ OTOP Village Life ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5 วันที...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • หนังสือประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (แจ้งส่วนราชการในท้องถิ่น...
  8 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • หนังสือประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (แจ้งผู้เช่าที่ราชพัสดุทุ...
  8 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง