logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ดำเนินการ ชุมชน OTOP Village Life แปลงฯสบ.645 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวน ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ในเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.645 ศูนย์ OTOP Village Life ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อัลบั้มภาพ

16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  3 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  4 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง