logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) พร้อมทั้งจัดตลาด ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
โดยมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) เข้าร่วมประชุม พร้อมเลือกซื้อพืชผักสินค้าทางการเกษตร อาหารประจำท้องถิ่น เสื้อผ้าพื้นเมือง นมไทยเดนมาร์ค ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • พิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงเกล้าเจ้าอยู่...
  25 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง