logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม สานพลังช่วยเหลือชุมชน มอบอาหารบรรเทาความเดือนร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ทำกิจกรรม สานพลังช่วยเหลือชุมชน มอบอาหารบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการซ้ำซ้อน  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ภายในชุมชนวัดเจ้าฟ้า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

16 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง