logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

อัลบั้มภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • วันสถาปนา กรมธนารักษ์ ครบรอบ 91 ปี
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพร" สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง