logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน

อัลบั้มภาพ

25 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการปลูกป่าชายเลน
  21 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศ เรื่องการประมูลลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.148
  19 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  11 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง