logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสระบุรี (คบจ.) มีการจัดประชุม (คบจ.) ของคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสระบุรี พร้อมจัดตลาด ในครั้งเดียวกัน มีสินค้าทางการเกษตร ของเกษตรกร มาขายบริเวณอาคารภายในที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน สบ.645 ศูนย์ OTOP Village Life ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง