logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่สระบุรีร่วมลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับผู้ประมูลทรัพย์ได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ร่วมลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในการประมูลทรัพย์

กรมธนารักษ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ที่ดินแปลงใหญ่รวมแปลง จำนวน ๒๖ โฉนด เนื้อที่ ๔๑-๒-๖๗.๔ ไร่ ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม รหัสทรัพย์สิน  ๐๑๖๔๑๙๐๑๔๙ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และ ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง รหัสทรัพย์สิน  ๐๑๖๔๑๙๐๑๕๕ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ในการนี้ นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จึงมอบเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์ เป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ

9 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้...
  22 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง