logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่  9-10  กรกฎาคม 2563 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือรับฟังผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี โดยมีนายนวพงษ์  ฟองสุวรรณ ผู้อำนวยการสูง  รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  22 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • กิจกรรม สานพลังช่วยเหลือชุมชน มอบอาหารบรรเทาความเดือนร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง