logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 มีสินค้าทางการเกษตรกร  ของเกษตรกร และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาชา 13 (สาขาย่อยจังหวัดสระบุรี) มาจำหน่ายให้เลือกชิม ซ้อป ซื้อ ภายในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.645 ศูนย์ OTOP Village Life ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งนี้ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี  เพื่อเร่งรัดติดตามงานตามตัวชี้วัดทั้งงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำภาคบังคับ และงานโครงการสำคัญต่างๆ ในคราวเดียวกัน

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง