logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตามแผนงานการประเมินราคาที่ดินกรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี การปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี สรรพากรพื้นที่สระบุรี ผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการปลูกป่าชายเลน
  21 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศ เรื่องการประมูลลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.148
  19 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  11 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง