logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงชั้น 1 และ 2 อาคารสำนักธนารักษ์พื้นที่สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมและกันสาด อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 11 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 190 รายการ
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มกราคม 2564